Zdrowie

Zawód położna – plusy i minusy pracy

Jest wiele zawodów bezpośrednio związanych w ciążą, porodem i opieką poporodową, jednak tym, który pełni dla młodych mam szczególną rolę w najważniejszym momencie ich życia jest położna.

Jakiego rodzaju zawodem jest położna?

Położna to zawód bardzo wszechstronny, chociaż może się wydawać, że praca osoby na tym stanowisku w niemal całości opiera się o elementy techniczne, służące zapewnieniu kobiecie rodzącej komfortu i właściwego przebiegu samego porodu. I tu właśnie wchodzimy w etap kompetencji osoby na tym stanowisku. Bo przecież położne nie tylko podpowiadają jak oddychać i kiedy przeć. To też najbliższe osoby podczas tych kilku czy kilkunastu godzin. Powinny odznaczać się wyjątkową dbałością o komfort rodzącej i wielką empatią.

Ile zarabia położna?

Nie ma ścisłych ram, w jakich mieszczą się zarobki położnych, bo wiele zależy od miejsca pracy i kompetencji. Nie zmienia to faktu, że średnia mediana dla tego zawodu waha się pomiędzy 2200 a 3000 zł netto. To oczywiście stawka w jednym szpitalu przy pracy w pełnym wymiarze godzinowym. W przypadku szpitali prywatnych stawki dochodzą do nawet 5000 zł, ale położna może też dorabiać np. w szkole rodzenia, gdzie może prowadzić albo całe zajęcia, albo występować w roli gościa. W zależności od tego czy szkoła działa przy szpitalu czy jest organizowana prywatnie, za godzinę zajęć położna może zarobić na rękę od 200 do 500 zł. Więcej oczywiście będą zarabiać osoby wykonujące ten zawód w Niemczech, gdzie generalnie stawki są podobne, ale w euro – co oczywiście wiele zmienia. Zawód ten jest męczący i może wypalać – nie ulega więc wątpliwości, że winien być wykonywany przez osoby, które poza wykształceniem mają do tego predyspozycje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.